Miyazima Hiroyoshi Furniture Studio

444 Lowtable / Black walnut oil finish

一枚板のクラロウォールナットを生かしたソファテーブル。
L i s t